olika datautbildningar

Skillnaden på Datateknik, IT och Datavetenskap

Lucas Rosvall
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Står du inför ett val att välja den rätta utbildningen inom dataområdet, men känner dig överväldigad av de olika alternativen? Kanske du kämpar med att förstå skillnaderna mellan Datateknik, IT och Datavetenskap? Oroa dig inte, du är inte ensam.

I denna artikel kommer vi därför titta närmare på dessa tre olika utbildningar så att du ska kunna särskilja vad varje fält handlar om och ta reda på vilken av dessa utbildningar som passar dig bäst.

Djupdykning i Datateknik

Datateknik är den utbildning som jag själv läst på universitetet och det är en utbildning med ett stort fokus på hårdvara och algoritmer. Under utbildningen läser du kurser inom ämnen såsom datorarkitektur, nätverk, inbyggda system, algoritmer, samt mer generella programmeringskurser.

Dessa ämnen ger dig ett stort fokus på hårdvara, vilket gör att du blir lite av den centrala länken i teknikkedjan mellan mjukvara och elektronik. Förutom datakurser läser man även kurser inom matematik och elektroteknik, vilket bidrar till en mycket bred utbildning.

Du behöver däremot inte vara något mattegeni för att läsa datateknik, men att utbildningen innehåller en hel del matte är något som du behöver vara beredd på om du väljer datateknik.

Under min utbildning på datateknik så stöter man också på många olika programmeringsspråk, såsom C, C++, Java och Python, vilket ger dig en väldigt stor verktygslåda. Även om största fokuset ligger på att utveckla hårdvara.

När det kommer till karriärmöjligheter är rollerna för en datatekniker mycket varierade. Tack vare det breda spektrumet av ämnen och färdigheter så kan man också arbeta inom en mängd olika områden efter utbildningen.

Detta kan inkludera roller som utvecklare, nätverksingenjör, systemingenjör, databasspecialist, IT-arkitekt, och mycket mer. Några tänkbara arbetsgivare efter datateknik hade kunnat vara Ericsson, RISE, Saab, Volvo eller olika konsultbolag.

Djupdykning i Datavetenskap

Datavetenskap är en annan datautbildning som ägnar sig åt utvecklingen av datorsystem och deras tillämpningar. Det är en utbildning som handlar om både teori - som att förstå hur datamodeller och algoritmer fungerar - till praktiska färdigheter som att skapa och underhålla programvara och hårdvara.

Kurserna på datavetenskap varierar men brukar täcka ämnen som algoritmer och datastrukturer, programmeringsspråk, datormjukvara, datorkommunikation och nätverk, och databashantering. Till skillnad från datateknik och IT innebär datavetenskap generellt sett mindre matematik, med ett stort fokus på mjukvaruutveckling och datorsystem.

En annan skillnad mellan datavetenskap och övriga utbildningar är att datavetenskap inte är en ingenjörsutbildning. Detta innebär också att utbildningen endast är tre år. Men det finns också möjligheten att studera vidare på en masterutbildning efter om man vill det också.

Eftersom datavetenskap är ett mycket brett område, ger det dig också möjligheten till specialisering inom många olika underområden under din utbildning, till exempel algoritmer, maskininlärning, databaser och säkerhet.

När det gäller karriärvägar, kan en examen i datavetenskap leda till en mängd olika yrken inom IT-branschen. Detta kan innefatta roller som mjukvaruutvecklare, databasadministratör, systemanalytiker, IT-konsult, databasspecialist och mycket mer.

Några tänkbara arbetsgivare hade kunnat vara Volvo, Ericsson, Spotify, eller olika konsultbolag.

Djupdykning i Informationsteknik (IT)

Informationsteknik, eller IT, är en annan data- och ingenjörsutbildning som skiljer sig något från de två andra utbildningarna. Detta beror på att IT kan liknas som brobyggaren mellan teknik och företagande.

Kurserna för IT-utbildningen varierar men de omfattar ämnen som systemutveckling, databashantering, nätverksdesign, informationssäkerhet, mjukvaruutveckling som de andra utbildningarna också gör.

Men skillnaden är att IT också innefattar kurser inom ämnen såsom företagande och projektledning, även om den tekniska kompetensen alltid är den centrala komponenten.

När det gäller karriärvägar öppnar en examen i IT upp för en mängd olika roller inom tekniksektorn. Beroende på den specifika inriktningen kan du vanligtvis hitta arbete som nätverksingenjörer, IT-projektledare, IT-säkerhetsspecialister, mjukvaruutvecklare och många mer.

En IT-examen kan även ge ett starkt fundament för att starta en egen verksamhet inom tekniksektorn, med tanke på den starka affärsorienteringen i många IT-program. Några tänkbara arbetsgivare hade kunnat vara Ericsson, Spotify, Google, Klarna eller olika konsultbolag.

Jämförelse mellan Datateknik, Datavetenskap och IT

Nu när vi har tagit en närmare titt på varje område, låt oss ställa dem sida vid sida för att hjälpa dig att navigera i denna tekniska labyrint.

Datateknik kännetecknas av ett särskilt fokus på hårdvara, datorarkitektur, inbyggda system och algoritmer. Det är en utbildning som passar för de studenter som vill förstå tekniken bakom datorer och som vill arbeta mer tekniskt och praktiskt med datorer.

Matematiska färdigheter, kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga är också kärnan i denna utbildningen, och karriärmöjligheterna inkluderar roller som utvecklare, nätverksingenjör, systemingenjör, databasspecialist, och IT-arkitekt.

Datavetenskap, å andra sidan, innefattar vanligtvis inte så mycket matematik. Utan här ligger fokus mer på saker som mjukvaruutveckling, algoritmer, datastrukturer och databashantering. Denna utbildning är därmed för de studenter som är intresserade av att skapa och utveckla både mjukvara och system, men kanske inte vill läsa så mycket matematik.

En förståelse för datorer och hur man konstruerar och underhåller datorsystem är viktiga delar i denna utbildning. Karriärmöjligheterna är varierande och kan inkludera roller som mjukvaruutvecklare, databasadministratör, systemanalytiker och IT-konsult.

Informationsteknik (IT), slutligen, kännetecknas av dess tillämpning av tekniska lösningar på affärsproblem. Här kommer du att studera systemutveckling, databashantering, nätverksdesign och informationssäkerhet. IT-utbildningen är också utmärkt för de studenter som vill arbeta med teknik inom företag och som vill koppla samman tekniska lösningar med företagande.

På IT-utbildningen kommer du att utveckla både teknisk kompetens och din affärsorienterade förmåga, med ett starkt fokus på problemlösningsförmåga inom IT. De olika karriärvägarna kan inkludera IT-konsult, IT-projektledare, IT-säkerhetsspecialist och mjukvaruutvecklare.

Att välja rätt utbildning är ingen liten uppgift, men genom att väga dina personliga intressen, styrkor och framtida karriärmål kan du göra ett bra beslut.

När jag själv valde utbildning för många år sedan så valde jag datateknik, och idag hade jag inte gjort samma val. Idag hade jag istället valt IT på grund av mitt intresse för mjukvara och företagande.

Men sen är det inte heller hela världen att det blev datateknik för några år sedan. Det går alltid att skola om sig när man väl hittat det man tycker om datavärlden, och det är något som alla borde vara medvetna om.


Du kanske också gillar