maskininlärning

Vad är AI och Maskininlärning? (Introduktion)

Lucas Rosvall
Publicerad av Lucas Rosvall
den

AI och maskininlärning två av de mest omtalade teknologierna som någonsin skapats, och det är också förståeligt. Dessa tekniker påverkar oss redan idag på många olika sätt.

Men vad betyder egentligen AI och maskininlärning? Och hur påverkar de våra liv?

I denna artikeln tänkte jag ge en grundläggande introduktion till vad AI och ML är, hur de fungerar, och vad det kan betyda för vår framtid.

Vad är AI och maskininlärning?

AI, eller artificiell intelligens, är tekniken som gör det möjligt för datorer att utföra uppgifter som annars hade krävt mänsklig intelligens. Detta kan innefatta saker som att förstå mänskligt språk, ta beslut eller lösa olika typer av problem.

Maskininlärning, å andra sidan, kan beskrivas som ett område inom AI och syftar på att låta datorer lära sig specifika uppgifter genom att analysera stora mängder data för att hitta mönster, som vi människor annars hade haft svårt att upptäcka.

AI och maskininlärning är därmed väldigt lika, och i vanligt språk att man blandar ihop de olika termerna.

Men i grunden så handlar alltså AI om att skapa datorer som kan utföra uppgifter som vanligtvis hade krävt mänsklig intelligens. Medan maskininlärning handlar om att skapa datorer som kan lära sig att utföra väldigt specifika uppgift.

Några exempel på att specifika uppgifter som kan lösas med maskininlärning är att upptäcka spam i din e-post, känna igen olika objekt i bilder, ge rekommendationer på filmer och musik, eller att översätta texter mellan olika texter.

För att du ska få en bättre förståelse på hur det egentligen fungerar så går vi igenom exemplet för att upptäcka spam i epost mer noggrant nedan.

Maskininlärning i praktiken

Att upptäcka spam i e-post är ett vanligt problem som brukar ges som en kursuppgift för studenter på många universitet. Studenterna måste då ta fram och konstruera en modell som kan skilja spam från vanliga mail.

För att överhuvudtaget kunna lösa detta problemet så behövs först och främst en massa mail för att kunna träna sin modell. Mailen behöver också vara markerade som spam eller inte spam för att modellen ska kunna lära sig skillnaden mellan dem.

Det finns sedan många olika typer modeller som man kan välja mellan beroende på vilket typ av problem man vill lösa. I detta fallet handlar det ju om binär klassificering (binary classification) eftersom vi har två klasser som vi vill skilja mellan.

Några typer av modeller som man kan välja mellan då är:

  • Naive Bayes.
  • Logistic Regression.
  • Random forest.
  • Support Vector Machine.
  • Neural networks.

När man har valt modellen man vill använda så tränar man sedan modellen på datan och den kan då lära sig att skilja på dessa två genom att upptäcka olika mönster i datan.

Exempelvis så kan det finnas ord som har en högre sannolikhet att förekomma i spam mail, eller så kanske mail som är spam är uppbyggda på ett speciellt sätt.

Vad är fördelarna med AI och maskininlärning?

Jag skulle säga att det finns många fördelar med att implementera AI och maskininlärning i olika typer av system.

För det första kan AI och maskininlärning automatisera många typer av uppgifter, vilket kan göra dig eller företaget mer effektivt. Det kan också hjälpa till att göra livet enklare genom snabba upp processer och exempelvis underlätta att ta beslut.

Det kan också göra vår värld säkrare genom att hjälpa till att undvika olyckor och förbättra vår hälsa- och sjukvård.

Det är också sannolikt att AI hade kunnat förbättra vår miljö genom att hjälpa till att hantera resurser mer effektivt och hitta nya sätt att minska utsläppen genom att optimera processer.

Samtidigt är det viktigt att notera att AI och maskininlärning också har sina utmaningar. Det finns bland annat en oro för att AI ska ersätta människor i arbetet och skapa ojämlikheter.

Även om jag själv tror att det finns en risk för att detta kommer att inträffa så behöver inte detta vara hela sanning.

Jag tror snarare att AI kommer att verka som en symbios, vilket kommer att göra oss mer effektiva i vårt arbete. Sen tror jag också att AI kommer ta över många monotona arbeten, men samtidigt får man inte glömma bort att detta också kommer att skapa nya typer av jobb.

Vad kan vi förvänta oss om AI i framtiden?

Det är svårt att säga med säkerhet om vad vi kan förvänta oss av AI i framtiden. Något som jag däremot är säker på att är att det kommer att spela en större roll i våra liv och förändra hur vi gör saker och ting.

AI och maskininlärning kommer att bli ännu mer integrerat i vår vardag och det kommer att användas i en mängd branscher såsom sjukvård, finans, transport och till och vårt privatliv.

De AI-system som finns idag kommer sannerligen också att bli ännu mer avancerade och de kommer förmodligen kunna utföra fler komplexa uppgifter än vad de kan idag, vilket jag framförallt tror kommer att underlätta för oss i vår vardag.

Detta kommer också att frigöra mer tid för oss, vilket kommer att göra att man kan ägna mer tid åt kreativa och meningsfulla saker.

Det är också troligt att dagen AI kommer att bli mer personlig och anpassad. AI-system kommer troligtvis att vara anpassade efter en användares preferenser och behov, för att kunna tillhandahålla mer relevant information och rekommendationer.

Även om AI har många fördelar och med hög sannolikhet kommer att vara en stor del av vår framtid så tycker jag också att det är viktigt att det används på ett ansvarsfullt sätt för att förbättra vår värld.

Det kan bland annat behövas regleringar och lagar kring hur AI får och ska användas så att det inte används för fel syfte som kan skada andra människor.

Detta var en liten kort introduktion till AI och maskininlärning och jag hoppas att du har tagit med dig något från denna artikeln.


Du kanske också gillar