marknadsföring

Kommer marknadsföring bli viktigare i framtiden?

Lucas Rosvall
Publicerad av Lucas Rosvall
den

AI-verktyg som OpenAI:s API revolutionerat hur vi skapar innehåll. På bara några sekunder går det att skapa tusentals artiklar, eller till och med ta fram enklare program genom att be den generera kod.

Generativ AI har alltså demokratiserat innehållsskapandet. Men, med tillgången till nästan obegränsade möjligheter att skapa, står vi alla inför en utmaning. Hur skiljer vi oss från mängden när alla har förmågan att skapa med en sådan enkelhet?

Det blir inte längre en fråga om vad vi kan producera, utan hur vi kan göra det på ett sätt som verkligen står ut i det digitala bruset.

Generativ AI och dess inverkan på skapande

Generativ AI, vilket är den form av artificiell intelligens som tränats för att skapa nytt innehåll, har börjat omforma landskapet för hur vi skapar innehåll och program.

När det kommer till innehållsskapande, har AI:s förmåga att automatisera och förenkla processer lett till stora förändringar. Med hjälp av AI-verktyg som ChatGPT och Midjourney kan artiklar och grafik produceras med en otrolig hastighet.

Parallellt med detta, ser vi hur AI bidrar till en demokratisering av tekniken. Resultatet? Genom dagens AI-verktyg kan vem som helst skapa enorma mängder innehåll. Något som tidigare endast var tillgängligt för dem med kapital att lägga på exempelvis frilansare.

När verktygen blir universella, är det inte längre en fråga om vad vi kan producera, utan hur vi kan göra det på ett sätt som verkligen står ut i det digitala bruset.

I takt med en ökning av mängden innehåll, produkter och tjänster som når marknaden, tror jag därför att marknadsföringen och varumärkesbyggandet kommer att bli ännu viktigare.

För i en värld som överflödas av innehåll är det inte bara vad du skapar som räknas, utan hur och varför.

Marknadsföring och varumärken som differentierare

I takt med att AI-tekniken gör att innehåll och tjänster kan produceras i en oöverträffad takt, tror jag att marknadsföring och varumärkesbyggande kommer att bli ännu viktigare.

Det handlar inte bara om att producera; utan om att skapa mening, i en värld överfull av innehåll.

Seth Godin, som är författare och marknadsförare, har bland annat sagt "Människor köper inte varor och tjänster. De köper relationer, berättelser och magi."

Denna insikt tror jag kommer bli ännu mer relevant i vår nuvarande teknikdrivna era. Äkthet kan inte dupliceras, oavsett hur avancerad en maskin är.

Mänskliga erfarenheter, berättelser och värderingar, när de integreras i marknadsföringsstrategier, kommer alltid att skapa en mer genuin koppling än AI-genererat innehåll.

Det blir därför avgörande för alla varumärken att hitta det som gör att de står ut. Det räcker alltså inte att bara nå ut; utan om att beröra och engagera.

Detta skifte tror jag också kan innebära att individerna bakom varumärkena kommer att spela en allt större roll. Tidigare har företagslogotyper som Nike varit det vi kollat på, men det är möjligt att de enskilda människorna bakom projekten - grundarna, skaparna, och även de anställda - kommer att få en mer central roll.

Detta personliga varumärke, och den direkta kopplingen mellan skaparen och konsumenten, kan exempelvis skapa en större trovärdighet som jag tror kan vara svårt "ansiktslösa företag".


Du kanske också gillar