personliga varumärken

Personliga varumärken i dagens digitala värld

Lucas Rosvall
Publicerad av Lucas Rosvall
den

I vår digitala värld har det personliga varumärket fått en allt större betydelse. Men vad betyder det att ha ett "personligt varumärke", och varför kommer det bli allt viktigare i framtiden?

För att visa på kraften i det personliga varumärket så har vi YouTube-stjärnan MrBeast. Genom att använda sitt inflytande har han lanserat flera framgångsrika affärsidéer såsom Beast Burgers och chokladen Feastable, som slagit igenom på stor skala.

I denna artikel ska vi därför dyka djupt in i ämnet personliga varumärken, deras betydelse i vår digitala värld och hur vi alla kan dra nytta av att utveckla våra egna personliga varumärken.

Personliga varumärken och dess betydelse

Det personliga varumärket kan beskrivas som speglingen av dina passioner, förmågor och värderingar. Det är ditt avtryck och det som definierar dig i den offentliga sfären och online på internet.

Ditt varumärke är inte heller bara det som skiljer dig från mängden, utan det som förbinder dig med andra - och det som bygger broar till likasinnade och skapar banden med din publik.

Inflytandet av ett personlig varumärke varierar dock för individer och företag:

  • För individer kan ett starkt personligt varumärke öka synligheten och trovärdigheten online, vilket kan leda till ökade karriärmöjligheter och professionell utveckling.
  • För företag kan personliga varumärken skapa en mänsklig aspekt, bygga förtroende och stärka kundrelationer. När företagsledare eller anställda utvecklar starka varumärken kan det öka företagets allmänna rykte och trovärdighet.

Fördelarna av ett personligt varumärke är därmed betydande, men är också svårt att mäta effekterna av det värde det skapar.

Samtidigt bör man också påpeka att det kräver mycket ansträngning att bygga ett varumärke som skapar en långvarig påverkan, men om du lyckas kommer du kunna använda ditt varumärke för många saker.

Utnyttja varumärken för affärsmöjligheter

En av fördelarna med ett personligt varumärke är att det kan öppna nya dörrar och hjälpa dig i din karriär. Ett varumärke kan exempelvis liknas med en kvalitetsstämpel som skapar förtroende för det du gör.

Om du har ett personligt varumärke och sedan startar ett företag eller lanserar en produkt kan du använda ditt varumärke för två syften:

  • Driva trafik till ditt arbete: Genom att ha ett personligt varumärke så kan du få gratis marknadsföring genom att dra nytta av din publik och driva trafik till dina projekt.
  • Skapa förtroende för dina projekt: Genom att ha ett personligt varumärke så ser folk att det är en person bakom produkten eller företaget, vilket skapar ett större förtroende.

En effektiv strategi är därför att bygga upp ett varumärke inom en specifik nisch såsom programmering, studietekniker, fiske eller något annat, och senare lansera produkter som löser problem i din nisch.

Om man har ett starkt personligt varumärke kan man till och med konkurrera med de riktigt stora företagsjättarna, och då finns det mycket värde att hämta.

Ett exempel på detta hade kunnat vara drycken Prime, som KSI och Logan Paul står bakom. Egentligen skulle inte ens säga att deras energidryck är särskilt bra, men de har ändå lyckats göra det till en stor sensation som de tjänat miljontals kronor på.

På samma sätt kan även du skapa projekt och företag som är anpassade runt ditt personliga varumärke. Kanske kan du börja med att starta en blogg, youtubekanal eller en podcast som tar upp ett ämne du är passionerad över.

Senare kan du använda dina kanaler för att bygga upp ett större nätverk som skapar värde för din publik och fans.

Hur bygger man ett starkt personligt varumärke?

För denna frågan kan jag endast komma med idéer och tankar på vad jag tror är viktigt. För jag har inte nått ett starkt personligt varumärke än.

Jag tror dock att det finns saker som det är viktigt att börja med om man vill bygga ett varumärke. Det första steget handlar om att identifiera dina styrkor, passioner och värderingar.

Sedan behöver du ställa dig själv frågor såsom:

  1. Vad gör dig unik?
  2. Vad är det som driver dig?
  3. Vad vill du vara “känd för”?

En annan viktig aspekt av att förstå ditt varumärke är att definiera din "stage persona", vilket kan liknas med en förlängning av dig själv.

En “stage persona” är något som många framgångsrika och kändisar har. Beyonce har en persona hon kallar för “Sasha Fierce” för att nämna ett exempel.

Man behöver däremot inte namnge sin persona, men det kan vara viktigt att skilja på vem man är, och den person som man är utåt till sin publik.

Det finns sedan flera plattformar som man kan satsa på, men Youtube, tillsammans med en blogg, är nog det bästa valet.

Detta beror på den organiska trafiken som går att få. På de flesta andra sociala medier behöver man vara ständigt aktiv för att få reach, vilket inte är fördelaktigt.

Om du exempelvis lägger tid på att växa på Instagram, som jag själv gjort, kan du enklare fastna i en ond cirkel, där du ständigt behöver producera nytt innehåll för att nå ut - så satsa på organiska kanaler, såsom Youtube, bloggar och podcasts.

Personliga varumärken och framtiden

Om man studerar den nuvarande trenden så ser det ut som betydelsen av personliga varumärken kommer att fortsätta öka.

Detta skulle jag säga beror på grund av två anledningar:

  • Människor värdesätter att det finns en människa bakom allt.
  • Framtidens innehåll skapat med AI kommer att minska tilliten, vilket gör att människor drar sig till individer.

Förändrade sociala normer spelar också en stor roll. I dagens samhälle värdesätts autenticitet och personliga uttryck mer än någonsin.

Om du väljer att bygga ett personligt varumärke så är det också något som du kan använda för att skapa värde och göra det som du brinner för.

När du är känd för något specifikt, kan du använda ditt rykte för att lansera nya idéer, produkter eller tjänster som löser problem. Ditt personliga varumärke blir en kvalitetsstämpel som folk kan lita på.

Framtiden för personliga varumärken ser därmed ljus ut. Men att bygga och underhålla ett starkt personligt varumärke kräver tid, ansträngning och engagemang.

Jag tror att det är värt det, men det får tiden utvisa.


Du kanske också gillar