chatgpt

Hur kommer ChatGPT och AI påverka skolan?

Lucas Rosvall
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Det senaste året har AI verkligen exploderat och blivit allt mer integrerat i vår vardag. Redan idag använder exempelvis jag AI-verktyg såsom ChatGPT och Github Copilot varje dag. Detta är verktyg som kan förenklar allt från att skriva mail och skriva kod, till att förbättra våra studier. Men vad innebär detta för oss på djupet?

Hur kommer dessa tekniker att förändra vårt sätt att arbeta, studera, lära oss i skolan? Hur kan vi maximera fördelarna av AI och navigera genom dess potentiella utmaningar?

I denna artikel kommer vi att utforska hur AI, och i synnerhet verktyg som ChatGPT, har börjat förändra hur vi studerar och lär oss. Vi kommer att diskutera både de positiva aspekterna och de mindre roliga utmaningarna.

AI och LLMs - Vad är det?

AI, eller artificiell intelligens, är tekniken som lär maskiner att tänka och lösa problem. Det är också ett ofantligt stort område, men inom AI hittar vi bland annat något som kallas LLMs, eller Large Language Models. Dessa är AI-system som är specialiserade på att förstå och generera mänskligt språk.

Ett populärt exempel på en LLM är ChatGPT, som utvecklats av OpenAI. Här står GPT står för "Generative Pre-trained Transformer". Detta är en AI-modell som har förtränats genom att matas med massor av böcker, artiklar och webbsidor på nätet.

När den sedan får en fråga eller ett påstående att svara på, kan den använda all den information den har "läst" för att generera ett passande svar.

Varför är detta då relevant för skolan? Tänk på alla gånger du har suttit fast med en knepig uppgift, eller när du inte riktigt vet hur du ska formulera dina tankar i en uppsats. Här kan LLMs som ChatGPT hjälpa till.

Denna typ av modell kan exempelvis ge förslag på hur man kan skriva, eller ge mer information om ett ämne baserat på den enorma mängd data det har lärt sig av.

Fördelar med ChatGPT och LLMs i skolan

Om vi börjar med några av fördelarna så kan ett AI-verktyg som ChatGPT verkligen vara till stor hjälp. Du kan jämföra det till en personlig assistent som alltid är redo att hjälpa dig.

Här är några konkreta sätt det kan underlätta skolarbetet:

  • Bredda dina kunskaper: Vare sig du förbereder inför en tenta eller läser på inför din uppsats, kan ChatGPT erbjuda pedagogiska förklaringar. Du kan till exempel be den att formulera svaret så att en 12-åring skulle förstå.
  • Hjälp mot skrivkramp: Alla har vi stått inför en blank sida utan att veta var vi ska börja. Här kan ChatGPT hjälpa till genom att hjälpa dig formulera en inledning, skapa en struktur för ditt arbete eller bara agera som bollplank för dina idéer.
  • Språkövning: Om du vill bli bättre på ett språk kan ChatGPT vara ett praktiskt verktyg. Den kan till exempel hjälpa dig att öva grammatik och utöka ditt ordförråd.
  • Individuellt lärande: Vi alla lär oss på olika sätt. ChatGPT kan anpassa sina svar efter ditt unika sätt att lära. Om du till exempel lär dig bäst genom att ställa frågor, kan ChatGPT ge dig svaren du behöver.

Men, det är samtidigt inte någon magisk lösning. Medan ChatGPT är fantastiskt på många sätt, har den fortfarande sina begränsningar. Även om det går att göra mycket med ChatGPT, är det inte svaret på allt.

Utmaningen med AI-verktygen: Risken för fusk

Den senaste tiden har det varit mycket i media om AI-verktyg som ChatGPT, med stora rubriker som 'Ny AI kan skriva fuskuppsatser' och 'Studenter fuskar med hjälp av AI'. Det har skapat en stor debatt, men också en viss orolighet. Särskilt i skolan där rättvisan är central.

Föreställ dig scenariot - du sitter med en svår uppsats att skriva, du känner att tiden rinner ut och du vet inte riktigt hur du ska börja.

Då skulle det vara lockande att enkelt mata in uppsatsrubriken i ChatGPT och låta den generera hela uppsatsen åt dig. Kanske verkar det som en genial idé i stunden, men när vi gräver djupare ser vi att det skapar problem, både för rättvisan och lärandet.

Om vi börjar med rättvisan. Om vissa studenter använder AI för att skriva sina uppsatser och andra inte gör det, skapar det en ojämlikhet i bedömningen när vissa elever fuskar. Något som vi självklart vill undvika.

Dessutom, om vi låter en AI skriva våra uppsatser, vad lär vi oss då? Skrivandet är ju en del av lärandet. Det är när vi skriver, som vi bearbetar information, utvecklar idéer och får chansen att träna våra analytiska färdigheter. Men om vi låter AI ta över skrivprocessen, missar vi denna chansen till lärande.

Dessutom, hur kommer vårt skrivandet att utvecklas om vi alltid lutar oss tillbaka på dessa AI-verktyg? Skrivandet är ju något som bara kan utvecklas med övning. Men om vi förlitar oss på AI för att skriva åt oss, riskerar vi att vår skrivförmåga stagnerar eller till och med försämras.

Detta är dock inte ett argument mot AI i skolan. För jag skulle snarare säga att AI-verktyg som ChatGPT har enorm potential att hjälpa oss i vår inlärning, men vi måste verkligen lära oss att använda dem på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Hur kan vi anpassa skolan för AI och framtiden?

Trots de risker som finns med AI i skolan, som möjligheten för fusk, tror jag ändå att vi bör välkomna dessa nya verktyg och tekniker. Visst, det är något nytt och främmande, och som med allt nytt, kommer det också att finnas vissa utmaningar.

Men om vi anpassar våra arbetssätt för att passa in i den här AI-revolutionen, kan vi verkligen gynnas av AI.

Edtech är exempelvis ett spännande fält som utvecklas ständigt, och AI är en viktig del av det. Med den rätta integrationen av dessa verktyg här, finns det exempelvis en stor chans att vi kan göra lärandet mer individuellt och engagerande.

Om vi även ser på betyg och bedömning tror jag också att vi kommer behöva förändra hur vi gör saker. Traditionella bedömningsmetoder, såsom uppsatser som man skriver hemma, kanske inte längre fungerar i en värld där AI-verktyg är så tillgängliga.

Kanske är det exempelvis dags att titta på bedömningar som lägger mer vikt på kritiskt tänkande och problemlösning, snarare än att skriva långa uppsatser? Vad tror du?


Du kanske också gillar