php programmering

Är PHP verkligen ett dött språk?

Lucas Rosvall
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Har du någonsin hört någon säga att PHP är ett antikt, eller kanske till och med utdött, programmeringsspråk? Detta påstående susar som en vind genom korridorerna i utvecklarvärlden.

Men är det verkligen sant? Är PHP, som en gång stod på toppen inom webbutveckling, nu bara ett minne blott?

Detta är frågor som vi kommer dyka ner i under denna artikeln, med målet att förstå varför PHP ibland kallas ett "dött" språk, och om det verkligen är tid att hålla en begravning över språkets död.

PHP på liv och död

Under de senaste åren har PHP ofta varit måltavlan för kritik och debatt bland utvecklare. Detta beror på flera anledningar såsom säkerhet, brister i design, samt moderniseringen av andra teknologier.

Låt oss nu titta närmare på dessa olika anledningar.

  • Säkerhetsproblem - PHP har historiskt sätt varit känt för att vara mer sårbart för säkerhetsproblem än många andra språk. Samtidigt har senare versioner av PHP dock infört betydande säkerhetsförbättringar, men det finns fortfarande många som associerar språket med tidigare säkerhetsbrister.
  • Strukturbrister - PHP har ibland kritiserats för att sakna en konsistent struktur jämfört med modernare programmeringsspråk. Detta kan göra koden svårare att underhålla, vilket kan leda till problem när projektet växer i komplexitet och skala.
  • Förändringar i preferenser - Idag föredrar många utvecklare att använda nyare språk som Python eller JavaScript, som anses vara mer mångsidiga och effektiva, särskilt när det gäller att bygga webbapplikationer.
  • Modernisering - Andra programmeringsspråk och teknologier har genomgått en snabb modernisering, med nya versioner, uppdateringar och ramverk som regelbundet släpps. Detta har lett till att PHP, som inte har förändrats lika dramatiskt, har blivit betraktat som föråldrat.

Från detta kan man förstå lite varför PHP ibland klassas som ett dött programmeringsspråk, på grund av sina historiska brister och en förändring i det tekniska landskapet.

Det är dock viktigt att inte dra förhastade slutsatser, eftersom det finns mycket som fortfarande talar för PHP:s fortsatta relevans och dess plats i dagens webbutveckling.

PHP har fortfarande en relevans

Trots alla spekulationer om PHP:s död är sanningen att det fortfarande har en mycket stor roll inom webbutveckling, bland annat på grund av WordPress som har PHP som ryggrad.

Faktum är att nästan 40% av alla webbplatser på internet använder WordPress, vilket visar på PHP:s dominans på webben.

Det finns också många utvecklare som föredrar att använda PHP, exempelvis Pieter Levels, som är en digital nomad som bland annat är känd för sitt ambitiösa projekt “12 startups in 12 months”.

Om man också ser på andelen pull-requests på Github så har PHP också befunnit sig på en stabil nivå under de senaste åren på omkring 4-5%.

PHP är också ett språk som fortsätter att utvecklas aktivt, med regelbundna uppdateringar och förbättringar för att öka prestanda och säkerhet, liksom nya funktioner.

Allt detta visar också på att PHP fortfarande har en stor relevans bland utvecklare och företag. Samtidigt skulle jag själv aldrig välja att utveckla något inom PHP om jag fick bestämma över tech stacken.

Fördelarna med nyare teknologier

När jag får chansen att bestämma över teknik stacken, föredrar jag att använda nyare teknologier i min utveckling.

Bland dessa favoriter hittar vi moderna JavaScript-verktyg som NextJS och ExpressJS, samt Python-baserade ramverk som Django.

Om vi börjar med NextJS, så är det ett React-baserat ramverk som förenklar byggandet av skalbara, högpresterande webbplatser. Det erbjuder saker som server-side rendering, utmärkt SEO och optimerad prestanda.

ExpressJS, å andra sidan, är ett minimalt, flexibelt Node.js-ramverk för webb- och mobilapplikationer. Det möjliggör byggandet av snabba, skalbara server-applikationer och API:er med JavaScript.

När det gäller Python, är Django ett ramverk som främjar snabb utveckling och pragmatisk design. Det är idealiskt för att bygga komplexa, databasdrivna webbplatser och innehåller inbyggda funktioner som administratörsgränssnitt och autentisering.

Nyare teknologier som NextJS, ExpressJS och Django erbjuder avsevärda fördelar gällande prestanda, skalbarhet och moderna funktioner.

Dessa ramverk har också en mycket aktiv community vilket gör att språken utvecklas och förbättras ständigt, vilket håller dem relevanta och i takt med de senaste webbutvecklingstrenderna.

Det är därför inte svårt att se varför jag, tillsammans med många andra utvecklare, väljer att använda dessa nyare teknologier i sin utveckling.

Valet av teknikstack spelar ingen roll

När vi fördjupar oss i debatten om PHP som ett dött programmeringsspråk, är det avgörande att komma ihåg att valet av teknikstack alltid spelar mindre roll än vår förmåga att lösa de problemen vi försöker lösa.

Det viktigaste är alltid resultatet som vi skapar, såsom tjänsten eller produkten. På grund av detta spelar även valet av programmeringsspråk också en mindre roll.

Men samtidigt kan man också hävda att vi inte bara bör överväga vår förmåga att lösa problem. Vi bör också ta hänsyn till faktorer som prestanda och underhåll.

I det här sammanhanget kan nyare språk och teknologier ofta ha fördelar över de äldre språken som PHP.

Men det är också viktigt att notera att det inte finns någon lösning som passar för alla när det gäller teknikstack. Vilken teknikstack som är bäst beror på många faktorer, inklusive projektets specifika krav och vad du själv föredrar att använda.

Ta till exempel Pieter Levels igen, som använder PHP för alla sina projekt. Han har uppnått betydande framgångar trots att han använder ett programmeringsspråk som ofta förkastas av moderna utvecklare.

Å andra sidan, om jag skulle påbörja ett nytt projekt skulle jag personligen inte välja PHP. Om jag fick välja så skulle jag söka mig till nyare teknologier som NextJS, ExpressJS och Django som jag anser har större fördelar.

Trots detta, står det klart att det verkligen inte spelar så roll vilken teknikstack du väljer, utan snarare din förmåga att använda tekniken för att lösa dina problem effektivt.

Och för detta ändamål, kan både äldre språk som PHP och nyare teknologier vara lika effektiva, beroende på omständigheterna.

En avslutande reflektion

Är PHP dött? Svaret på denna frågan är nej. PHP kan dock ha förlorat delar av sin glans jämfört med nyare teknologier, men det är långt ifrån dött.

Det fortsätter att spela en stor roll i webbutveckling, särskilt när det gäller att driva stora hemsidor som är byggda med WordPress.

Men är PHP det bästa valet för varje projekt? Verkligen inte. Nyare teknologier som NextJS, ExpressJS, och Django kan i många fall vara bättre alternativ - och mycket beror vad du själv föredrar att använda.

Tänk dock på att valet av teknikstack alltid spelar en mindre roll än vår förmåga att effektivt lösa problem.

Som utvecklare är vårt huvudmål alltid att leverera värde, oavsett om det görs med PHP, Javascript, Python, eller ett annat språk.


Du kanske också gillar