försäkring och teknik

Insurtech: Hur tekniken omvandlar försäkringsbranschen

Lucas Rosvall
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Kort sagt är insurtech ett begrepp som sammanför orden "insurance" och "technology", vilket beskriver de tekniska innovationerna som just nu förändrar försäkringsbranschen.

Detta kan innebära allt från användningen av artificiell intelligens för att effektivisera ansökningsprocesser, till dataanalys i stor skala för att förstå kunder och risker på ett djupare plan.

I Sverige har vi flera företag som leder vägen inom insurtech. Till exempel Hedvig, som erbjuder digitala hemförsäkringar, och Insurely, som levererar försäkringsdata i realtid.

I denna artikel kommer vi nu att titta närmare på hur insurtech förändrar försäkringsbranschen i sin kärna, samt några svenska insurtech-bolag som driver utvecklingen.

Kundrelationer inom Insurtech

Ett av de mest påtagliga sätten som insurtech revolutionerar försäkringsbranschen är genom att förändra hur företag interagerar med sina kunder.

Detta sker huvudsakligen på tre olika sätt:

  • Digitala plattformar: Digitala plattformar har gjort det möjligt för kunder att hantera alla sina försäkringsärenden online. Idag går det att göra allt från att ansöka om en försäkring, göra ändringar i en befintlig försäkring eller rapportera en skada, direkt från din dator.
  • Mobilappar: Genom mobilappar, har många försäkringsbolag gett sina kunder tillgång till all nödvändig information. Du behöver inte längre ringa till ditt försäkringsbolag och vänta i telefonkö för att rapportera en skada, utan du kan göra det direkt från din app.
  • Chatbots: Genom AI-drivna chatbots som är tillgängliga dygnet runt för att svara på dina frågor, kan du få vägledning genom olika processer, som till exempel skadeanmälan.

Automatisering och effektivisering

Insurtech påverkar inte bara kundrelationer utan också skapar förbättringar i hastighet och effektivitet för både försäkringsbolag och kunder.

Här tittar vi närmare på två framträdande områden där denna transformation blir tydlig.

Automatiserade riskbedömningar

Riskbedömning refererar till processen där försäkringsbolaget försöker räkna ut hur troligt det är att de måste ge pengar för något som händer och som är täckta av försäkringen.

Tidigare hanterades denna process manuellt, vilket innebar mycket tid och arbete. Men idag, tack vare insurtech, kan automatiserade program hantera stora delar av denna process.

Detta innebär flera fördelar. För det första kan du som kund få försäkringsskydd snabbare, samtidigt som försäkringsbolagen sparar tid och resurser på varje ansökan.

AI-driven skadehantering

Skadehantering är en process där försäkringsbolaget bestämmer hur mycket pengar de ska betala ut när en försäkringshändelse har inträffat, exempelvis en bilolycka.

Traditionellt har detta ofta varit en långdragen process, men tack vare artificiell intelligens (AI) kan stora delar av denna process nu automatiseras. AI-program kan exempelvis snabbt analysera bilder på skadade bilar och ge en uppskattning av reparationskostnaderna.

Detta innebär att du som kund snabbare kan få ersättning, och försäkringsbolaget kan hantera fler ärenden på kortare tid.

Data och Riskbedömning

Insurtech drar också nytta av framsteg inom teknik för datainsamling och analys, vilket omformar riskbedömning och prissättning av försäkringen.

Denna revolution inom riskbedömning är möjlig tack vare tillämpningen av Internet of Things (IoT) -enheter och avancerade analysmetoder. Låt oss förstå dessa koncept bättre.

Internet of Things (IoT) och försäkringar

IoT-enheter, såsom smarta larmsystem och bil-sensorer, genererar realtidsdata om deras användning. Till exempel, en sensor i din bil kan spåra dina körmönster, inklusive hastighet, bromsning, och efterlevnad av trafikregler.

Försäkringsbolag kan använda denna data för att göra en mer exakt riskbedömning. Således är din bilförsäkring inte bara baserad på generella faktorer som din ålder eller bostadsort, utan även på ditt faktiska körbeteende.

Detta innebär vanligtvis en mer rättvis försäkringspremie för dig som kund, eftersom du betalar baserat på din faktiska riskprofil.

Stora datamängder och dataanalys

Många försäkringsbolag har också börjat samla in stora mängder data, vilket kan användas för att skapa en mer komplett bild av risken.

Genom att använda avancerade analysmetoder, inklusive AI och maskininlärning, går det exempelvis att identifiera mönster i datan som annars skulle vara svåra att upptäcka.

Dessa insikter kan sedan användas för att förutsäga risker och prissätta försäkringar på ett mer personligt och rättvist sätt.

Till exempel skulle ett försäkringsbolag kunna analysera data om bostäder från diverse källor, för att senare bättre bedöma risken för brand- eller vattenskador och justera priset på hemförsäkringen därefter.

Exempel på svenska Insurtech-bolag

För att konkretisera insurtech-scenen i Sverige, låt oss ta en närmare titt på några av de ledande företagen inom denna sektor:

  • Hedvig: Hedvig tar försäkringsbranschen in i den digitala eran med sin användarvänliga app och snabba skadehantering. Med sin enkla och snabba hemförsäkring strävar Hedvig efter att göra försäkringsprocessen smidig och problemfri för sina kunder.
  • Greater Than: Greater Than utnyttjar kraften i AI för att omdefiniera bilförsäkringar. Genom att analysera och förutse riskbeteenden bland bilister, erbjuder företaget försäkringslösningar där premien baseras på faktiska körbeteenden.
  • Insurely: Insurely är en game-changer inom försäkringsdata. Genom att samla och distribuera försäkringsdata i realtid, gör Insurely det enklare för försäkringskunder att jämföra och välja försäkringar, vilket förbättrar transparens och valfrihet.
  • Lumera: Lumera spelar en viktig roll i den digitala transformationen av försäkrings- och pensionsbolag. Företaget erbjuder innovativa IT-lösningar, inklusive system för policyhantering och digital kundkommunikation.
  • Zmarta: Zmarta är ett företag som hjälper kunder att navigera i försäkringsdjungeln genom sin digitala jämförelsetjänst. Genom att jämföra olika typer av försäkringar, kan Zmarta-kunder hitta den bästa försäkringen för sina behov med bara några få klick.

Dessa företag illustrerar den spännande utvecklingen inom insurtech i Sverige och de visar  hur teknik kan användas för att förbättra saker som kundupplevelsen, effektivisera processer och driva innovation inom försäkringsbranschen.


Du kanske också gillar