javascript vs typescript

JavaScript vs TypeScript - Vad är skillnaden?

Lucas Rosvall
Publicerad av Lucas Rosvall
den

I flera år har JavaScript tillsammans med React varit min go-to när jag utvecklar saker på webben. Men som med all teknik, förändras landskapet ständigt och man ska aldrig vara rädd att testa nya språk och tekniker. Under den senaste tiden har jag därför börjat använda mig av TypeScript mer och mer.

Men vad är egentligen skillnaden mellan JavaScript och TypeScript, och vad är egentligen bäst? I denna artikel tänkte jag dela med mig av min personliga erfarenhet från de olika språken, och belysa några av egenskaperna hos vart och ett.

Skillnaden mellan Javascript och Typescript

När man först tittar närmare på TypeScript efter att ha programmerat med otypade språk som JavaScript eller Python, tror jag att rätt många kan uppleva en del irritation.

Det kan nämligen ta lite tid att komma igång med Typescript och förstå hur allt fungerar med typningen och hur koden kompileras. För det skiljer sig lite grann från Javascript, även om de två språken har många likheter.

Några av de mest framträdande skillnaderna mellan Javascript och Typescript är:

  • Typning: Som du säkert redan vet är JavaScript känd för sin dynamiska typning, och du kan tilldela en variabel som en sträng i ena stunden, och sedan ändra den till ett nummer i nästa. Detta ger en stor flexibilitet, men kan ibland leda till buggar. Det som TypeScript gör är att det introducerar statisk typning, vilket betyder att kan du behöver specificera vilken typ en variabel kommer att ha, och sedan kommer kompilatorn att varna dig om du försöker bryta mot dessa regler.
  • Kompilering: Javascript-kod körs alltid direkt i webbläsaren, vilket skiljer sig från kod skriven i Typescript. Den behöver först kompileras och omvandlas till vanlig JavaScript innan den kan köras. Detta steg fungerar som en extra säkerhetskontroll, eftersom kompilatorn kan upptäcka eventuella fel i koden innan den körs.
  • Moderna funktioner: TypeScript kan ses som en påbyggnad på alla JavaScripts funktioner men lägger även till några nya. Till exempel, har Typescript något som kallas för interfaces och decorators, vilket är verktyg som hjälper till att skapa en mer strukturerad och tydlig kod.

Min syn är också att dessa skillnader visar på några av fördelarna med Typescript. För Typescript kan bland annat hjälpa dig att undvika buggar och att skriva bättre kod.

Dessutom är TypeScript helt bakåtkompatibelt med JavaScript, vilket innebär att man kan införa TypeScript stegvis. Eller varför inte bara använda delar av det om du vill, såsom mer kritiska delar där typning kan vara fördelakigt?

Är TypeScript ett bättre JavaScript?

Om man läser runt på internet, stöter man ofta på påståenden om att TypeScript är "ett bättre JavaScript". Men sanningen är nog mer komplex än så.

Efter att ha utforskat TypeScript djupare i några av mina webbprojekt har jag insett att det erbjuder många fördelar, särskilt när det gäller mer komplexa projekt som kräver en strukturerad kodbas.

Men kommer jag att gå över helt till TypeScript? Svaret är nej.

För mig handlar det inte om att ett språk är objektivt bättre än det andra, utan snarare om vilket som passar bäst för det aktuella projektet.

Bland annat tror jag att JavaScripts flexibilitet och dynamiska natur ibland kan vara en fördel och därav ett bra val för vissa projekt. Medan TypeScript med sin typsäkerhet och struktur kan vara bättre lämpad för andra.

Som alltid så beror allt på kontexten, och både JavaScript och TypeScript har sina styrkor.

Men med det sagt, så kommer jag definitivt att fortsätta utforska TypeScript mer i mina projekt. Jag tror dock inte att jag kommer att överge Javascript helt och hållet. Dock, som man brukar säga, ska man aldrig säga aldrig.


Du kanske också gillar