instagram

Hur kommer fakefluencers och AI påverka sociala medier?

Lucas Rosvall
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Tänk dig en värld där de du följer på sociala medier inte längre är människor, utan skapelser av algoritmer och maskininlärning, så kallade fakefluencers.

Detta skulle vara en värld där gränserna mellan det verkliga och det virtuella inte bara suddas ut – utan också omdefinierar det som vi idag kallar för sociala medier.

Men vad exakt är en “Fakefluencer”? Detta är term som beskriver artificiella influencers, skapade genom avancerade algoritmer, som interagerar och engagerar sig med publiken på sociala medieplattformar, precis som en vanlig influencer skulle göra.

Redan idag finns det flera kända fakefluencers som har börjat göra avtryck i världen. Till exempel Lil Miquela, vilket är en virtuell influencer som samarbetat med stora varumärken som Prada och Calvin Klein.

Men vad är en fakefluencer?

Fakefluencer är digitala personligheter som skapas, ofta med hjälp av generativ AI, och modeller som GANs och Stable Diffusion models. Fakefluencers har egna sociala mediekonton, interagerar med sina följare och engagerar sig i samarbeten och reklamkampanjer, precis som traditionella influencers.

Uppkomsten av fakefluencers kan även spåras tillbaka till början av 2010-talet, när teknologin bakom generativ artificiell intelligens började bli större.

Idag finns det också mängder av verktyg för att skapa artificiella avatarer, såsom Midjourney, vilket är ett kraftfullt verktyg för att generera bilder genom att mata in en kort text som beskriver bilden du vill skapa.

Med tanke på Midjourney och liknande teknologier är på uppgång, är det också troligt att vi kommer att se allt fler fakefluencers på sociala medier.

Det är också möjligt att dessa fakefluencers kommer att bli så övertygande att det blir svårt att skilja dem från verkliga personer. Detta kommer med utan tvekan också att omforma landskapet av influencer-marknadsföring och sociala medier som vi känner det idag.

Fakefluencers i dagens samhälle

I dagens uppkopplade samhälle framträder fakefluencers som en länk mellan teknologi, marknadsföring och social interaktion.

Om vi börjar med att kolla på några exempel så finns exempelvis Lil Miquela som jag nämnde tidigare. Hon är en virtuell influencer som har erövrat Instagram med sin stil och musik.

Ett annat exempel är Shudu Gram, som kallar sig själv för världens första digitala supermodell, och även hon lyfter fram det mönster av innovation som sköljer över modell- och influencervärlden.

Dessa exempel skapar en naturlig övergång till diskussionen om hur fakefluencers spelar en allt större roll inom marknadsföring och branding.

Lil Miquela och Shudu Gram är nämligen inte bara digitala karaktärer - utan de är också ett kraftfullt marknadsföringsverktyg som företag självklart vill dra nytta av.

Redan idag ser också företag det potentiella värdet i att både skapa och samarbeta med virtuella influencers, eftersom de kan skräddarsy dessa karaktärer för att stämma överens med varumärkets image.

Detta väcker däremot flera frågor om hur dessa verktyg och fakefluencers kan komma att påverka våra egna interaktioner och uppfattningar om sociala medier.

För att nämna ett exempel - om fakefluencers blir allt mer integrerade i marknadsföring och sociala medier, hur bör vi då hantera frågor om transparens och ansvar?

Ska det vara en plikt för skapare av dessa avatarer att tydligt informera följare om att de interagerar med AI-drivna karaktärer? Dessutom, hur kan vi säkerställa att fakefluencers inte används för att manipulera eller vilseleda användare?

Framtidens Fakefluencers - Samhällspåverkan, Risker och Konkurrens

Fakefluencers har potentialen att omdefiniera det som vi kallar för sociala medier idag. De kan inte bara erbjuda nyskapande former av underhållning utan även utmana konventionella uppfattningar om autenticitet.

Men här finns det en avvägning; hur påverkas mänskliga relationer och kommunikation när vi interagerar med AI-skapelser som i allt högre grad liknar människor?

Förutom de sociala aspekterna, är det av stor vikt att reflektera över de etiska övervägandena. Risken för att fakefluencers används i syfte att sprida desinformation eller manipulera opinionen är exempelvis ganska stor i min mening.

Vi måste dessutom ställa oss frågan om vi är beredda att se en förskjutning från mänsklig autenticitet till AI-styrda personligheter, och vilket ansvar skaparna till dessa fakefluencers har.

En annan aspekt är hur fakefluencers kan komma att konkurrera med traditionella influencers.

Genom fakefluencers anpassningsförmåga kan de exempelvis vara särskilt attraktiva för varumärken, och det är möjligt att detta kan skapa större konkurrens i influencer-ekonomin, och ha konsekvenser för traditionella influencers.

Det skulle exempelvis leda till en utveckling där influencers måste finna nya sätt att faktiskt tillföra verkligt värde för att vara relevanta.

För att sammanfatta mina tankar tror jag att det finns en stor möjlighet för företag att använda sig av fakefluencers i sin marknadsföring, men det finns också betydande utmaningar och risker.

Jag tror därför att det är viktigt att vi för en öppen diskussion kring dessa frågor, för att bättre kunna navigera i framtidens landskap på ett ansvarsfullt sätt där vi minimerar riskerna att andra far illa.


Du kanske också gillar