api

Vad är ett API och hur kan du använda dem?

Lucas Rosvall
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Har du någonsin använt en mobilapp eller en webbtjänst och undrat hur den fungerar bakom kulisserna? Hur hämtar en app data och visar informationen från en databas eller från en annan tjänst på internet? Svaret på den frågan är API:er.

API står för Application Programming Interface och de är ett viktigt verktyg för hämta och skriva data från olika databaser.

I den här artikeln kommer vi att utforska vad API:er är och hur du kan använda dem i dina egna projekt som nybörjare.

Vad är ett API?

API står för Application Programming Interface och de kan beskrivas som ett gränssnitt som tillåter olika applikationer eller tjänster att kommunicera med varandra.

Ett exempel på när API:er används är när du använder en mobilapp som visar upp väderinformation. Väderappen använder då ett API för att hämta information om temperaturen, luftfuktigheten och vindhastigheten för en plats.

Denna informationen kommer vanligtvis från en annan tjänst, som då en annan app eller webbplats kan använda sig av genom att använda ett API.

API:er används även i många andra sammanhang och i många olika syften, men det grundläggande funktionen är att de möjliggör kommunikationen mellan olika applikationer och tjänster.

Hur kan du själv använda API:er?

API:er kan vara väldigt användbara och oavsett om du är en nybörjare eller en erfaren utvecklare finns det många sätt att använda API:er i dina projekt.

Nedan kommer vi framförallt att titta närmarep å hur du kan använda API:er för Python och Javascript, vilket är två av de populäraste programmeringsspråken för webbutveckling.

Använda API:er i Python

I Python så finns det många bibliotek och moduler tillgängliga i Python som gör det lätt att använda API:er i dina projekt, men det allra vanligaste är requests.

För att kunna använda requests behöver du först installera modulen med pip-kommandot. Sedan kan du importera requests och använda dess funktioner för att hämta och data från ett annat API.

Här är ett exempel på hur man använder requests för att hämta väderdata:

import requests

url = "https://weatherapi-com.p.rapidapi.com/future.json"

querystring = {"q":"Stockholm"}

headers = {
	"X-RapidAPI-Key": "SIGN-UP-FOR-KEY",
	"X-RapidAPI-Host": "weatherapi-com.p.rapidapi.com"
}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, params=querystring)

print(response.text)

I det här exemplet så använder vi ett väder API för att hämta väderinformation för Stockholm.

Vi skapar en url och sökparametrar för staden. Sedan skickar vi en GET-förfrågan och sparar svaret i variabeln "response". Slutligen visar vi upp svaret genom att använda oss av response.text.

Det här är bara ett exempel på hur man kan använda API:er i Python med hjälp av requests-modulen. Det finns många andra API:er som är gratis att använda som du kan integrera i dina projekt.

Använda API:er i Javascript

Javascript är ett annat populärt programmeringsspråk som används mycket inom webbutveckling. För att använda API:er i Javascript kan du använda dig av biblioteket Axios.

För att använda Axios behöver du först ladda ner och installera biblioteket. Sedan kan du importera Axios och använda dess funktioner.

Här är ett exempel på hur man använder Axios för att hämta data från väder API:t:

import axios from "axios";

const options = {
 method: 'GET',
 url: 'https://weatherapi-com.p.rapidapi.com/future.json',
 params: {q: 'Stockholm'},
 headers: {
  'X-RapidAPI-Key': 'SIGN-UP-FOR-KEY',
  'X-RapidAPI-Host': 'weatherapi-com.p.rapidapi.com'
 }
};

axios.request(options).then(function (response) {
	console.log(response.data);
}).catch(function (error) {
	console.error(error);
});

I det här exemplet använder vi Axios för att hämta data från väder API:t.

Sedan skickar vi en förfrågan med axios och hanterar svaret för vår förfrågan i en .then()-metod.

Var hittar man användbara API:er?

Oavsett vilket projekt som man arbetar på eller funderar på att bygga så brukar det finnas flera användbara API:er som man kan använda sig av. En del är gratis, medan andra API:er kostar litegrann per förfrågan.

Några av de mest populära API:erna är:

 • OpenWeather API: Hämta väderinformation för en specifik stad.
 • Giphy API: Hämta gif-bilder baserat på sökord eller kategorier.
 • Twitter API: Hämta och skapa tweets på Twitter.
 • Google Maps API: Hämta kartor och platser från Google Maps.

Ett bra ställe att hitta API:er är också genom RapidAPI. Det är en marknadsplats där man i princip kan hitta olika API:er för vad som helst.

Det går dessutom att skapa sina egna API:er och lägga upp det på deras plattform. Dina egna API:er kan du sedan använda för dina egna projekt eller så kan du sälja dem till andra utvecklare.


Du kanske också gillar