ai skapar innehåll

Vad händer när allt innehåll på webben är skapat av AI?

Lucas Rosvall
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Om någon berättade för mig att hälften av allt nytt innehåll på internet idag skapas helt eller delvis av artificiell intelligens, skulle jag förmodligen knappt höja på ögonbrynen.

Tiden då allt innehållsskapande helt är för oss människor, verkar vara ett minne blott. Med ett enkelt knapptryck kan man idag framställa artiklar, bilder, videor och kod med hjälp av generativ AI.

Men vad ger detta för konsekvenser? Vad händer när maskiner börjar dominera innehållsproduktionen? Samt, hur påverkar det kvaliteten av det vi läser, ser och hör?

En blick in i framtiden

Det finns både fördelar och nackdelar med den nuvarande utvecklingen. En av de största fördelarna är effektiviteten och tillgängligheten.

AI gör det möjligt för alla att sätta upp ett mediebolag som producerar innehåll lika snabbt som andra digitala tidningar, likt Expressen eller Aftonbladet. Det hade kunnat leda till en mer diversifierad medie- och informationsvärld, där allt fler röster kan få höras på riktigt.

Samtidigt finns det stora risker. Hur kan vi exempelvis upprätthålla kvaliteten och samtidigt säkerställa trovärdigheten i informationen? När innehåll genereras av AI, kan det nämligen vara svårt att säkerställa att informationen är korrekt om inte innehållet kontrolleras.

Det finns också en stor risk för överflöd av innehåll, där värdefull och viktig information dränks i en ström av mindre relevant material. Detta skulle jag också säga vi redan idag ser på SERP:en (resultatsidan).

Dessutom uppstår en hel del etiska frågor. Innehållet som AI:n skapar kommer alltid från någon annan källa. Är det då rätt att använda AI för att skapa nytt innehåll, som ursprungligen kommer från någon annan eller flera innehållsskapare?

Risken för filterbubblor och fördomar

Utöver de tidigare nämnda riskerna, ser jag en särskild fara i att ökad användning av AI i innehållsskapande kan leda till filterbubblor och förstärkning av fördomar.

Detta beror på AI-systemens potentiella förmåga att analysera individuella beteenden och anpassa innehållet för att göra det så relevant och engagerande som möjligt för varje användare.

Något som kan inkludera allt från sociala mediers nyhetsflöden till streamingtjänster, rekommendationer och riktade annonser.

Filterbubblor

Risken med filterbubblor ligger i att användare kontinuerligt exponeras för innehåll som bekräftar deras befintliga åsikter, intressen och värderingar.

Detta kan begränsa deras exponering för en mångfald av perspektiv och därmed inskränka deras förmåga att utveckla en välgrundad och balanserad syn på världen. Jag tror att detta kan vara skadligt för samhället, leda till ökad polarisering och förstärka samhällsklyftor.

För att motverka detta är det avgörande att utvecklingen av sådana AI-system sker ansvarsfullt, exempelvis genom att designa algoritmer som medvetet introducerar en bredare variation av innehåll och perspektiv, samtidigt som de är anpassade till individens intressen.

Transparens i hur algoritmer fungerar är också viktigt. Jag gillar exempelvis när plattformar likt Twitter delar med sin källkod. Detta kan möjliggöra upptäckten av faktorer som på sikt kan ha betydande konsekvenser.

Fördomar

En annan risk är fördomar, särskilt när en AI-modell som tränats med partisk data börjar producera innehåll. Eftersom en AI-modell genererar innehåll baserat på tidigare data, kan det resultera i fördomsfullt innehåll, även om det inte är avsiktligt.

Därmed blir diskussionen om ansvarsfull AI och etik under träningsfasen central. Initiativ som Hugging Face's open source-arbete är exempelvis ett steg i rätt riktning för att öka öppenheten inom AI-utvecklingen.

Borde vi göra något åt det? Går det ens?

Precis som med all teknik finns det både risker och fördelar med AI. Även om det är tänkbart att den nuvarande utvecklingen kan leda till vissa negativa konsekvenser, ser jag samtidigt betydande möjligheter och tror helhjärtat på att AI kan berika vår online-upplevelse.

Åsikterna om AI i skapandet av innehåll är delade. Till exempel har vissa mediekanaler blockerat web crawlers från att samla information genom att införa 'disallow' i deras robots.txt-filer.

Jag är dock starkt optimistisk gällande AI för innehållsskapande och andra tillämpningar. Detta inkluderar dess förmåga att generera idéer, förbättra skrivande och effektivisera arbetsprocesser.

Min optimism bygger också på övertygelsen att vi måste anamma ny teknik för att hålla oss relevanta. Om inte, riskerar vi att bli föråldrade inom ett decennium, och våra medieimperium kan mycket väl bli en del av historien.

Att helt avstå från användningen av AI-verktyg är därför inte en hållbar strategi. Istället bör vi börja utforska hur vi kan integrera denna teknik tidigt i våra processer.

Detta tillvägagångssätt hjälper oss att upptäcka fördelarna samtidigt som vi bättre förstår riskerna. På så sätt kan vi säkerställa att utvecklingen sker på ett ansvarsfullt sätt och dess totala inverkan blir så positiv som möjligt, både för oss själva och för samhället i stort.


Du kanske också gillar