programmering

Framtidens programmerare: Att navigera i en värld med AI

Lucas Rosvall
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Artificiell intelligens (AI) har fått en central roll i teknikens snabba utveckling. Med sin oerhörda potential att omvandla arbetsmarknaden som helhet står vi nu inför en tid av både möjligheter och osäkerhet.

Hur kommer denna teknologiska revolution att påverka oss, och framför allt, hur kommer den att påverka programmerare?

AI som verktyg för programmerare

När jag tänker på AI och dess påverkan på programmerare, så tänker jag först och främst på hur det kan vara ett värdefullt verktyg.

Ta Github Copilot eller ChatGPT som exempel. Som utvecklare har jag upplevt hur dessa verktyg hjälper en att skriva kod snabbare och mer effektivt. Med dessa verktyg kan jag skriva kod ungefär 2 gånger snabbare, och detta är förmodligen bara början.

Copilot kan exempelvis föreslå kodstycken baserat på vad jag skriver och hjälper en att lösa problem genom att bidra med relevanta lösningar. Det är lite som en medprogrammerare vid min sida.

Jag ser därför en potentiell framtid där AI blir som en högra hand för oss utvecklare, och hjälper oss att lösa problem.

Detta tror jag också kommer öka vår produktivitet och innovationskraft enormt. Tänk dig en värld där du kan spendera mindre tid på att felsöka och mer tid på att tänka kreativt, experimentera och skapa nya produkter och tjänster.

Med AI:s hjälp kan vi troligtvis själva ta på oss ännu större utmaningar. Det är som att ha en superkraft som gör oss snabbare, smartare och mer kreativa än någonsin.

AI och nya utvecklare

Även om AI kan göra oss mer produktiva och snabbare i vårt arbete så kan det också vara så att mindre erfarna programmerare, som nyss kommit ut i arbetslivet, kan ställas inför vissa utmaningar.

I en arbetsmarknad som ständigt förändras är det möjligt att AI-assistenter kan ersätta en del av arbetsuppgifterna som nyxaminerade utvecklare har.

Men självklart går det också att övervinna dessa utmaningar. Man måste anpassa sig snabbt, lära sig att använda AI som ett komplement och fokusera på att förbättra sina problemlösningsförmågor och kreativa tänkande.

Detta kommer också innebära att programmerare behöver vara mer flexibla och redo att omfamna förändringar när de uppstår.

Samtidigt är inte detta något nytt, som utvecklare behöver man ständigt utöka sina kunskaper, lära sig nya programmeringsspråk och programvaror. Detta kommer säkerligen också vara sant i framtiden, om inte ännu mer.

Framväxten av nya IT-jobb

I takt med att vår värld blir alltmer digitaliserad och AI fortsätter att utvecklas i en snabb takt, ser vi en framväxt av nya IT-jobb och karriärmöjligheter. Detta är också det som brukar hända varje gång det kommer någon ny typ av teknik.

Denna digitala transformation kommer att påverka alla branscher och sektorer, vilket skapar en ökad efterfrågan på IT-kompetens och talanger som kan navigera i det nya tekniklandskapet.

Som en konsekvens av denna ökande efterfrågan på IT-kompetens kommer vi sannolikt att se en rad nya arbetsroller och positioner inom branschen.

Ett exempel på ett sådant arbete är prompt engineer, vilket sannolikt kommer bli mer populärt om LLMS (Large Language Models) är framtiden inom AI.


Du kanske också gillar