molntjänst

Skillnaden på SaaS, PaaS och IaaS

Lucas Rosvall
Publicerad av Lucas Rosvall
den

När man pratar om molntjänster så möts man av en mängd olika förkortningar som lätt kan skapa förvirring, särskilt för nybörjare.

SaaS, PaaS och IaaS är några av de vanligast använda termerna som representerar de tre huvudkategorierna av molntjänster. Men vad betyder de och hur skiljer de sig från varandra?

I denna artikeln kommer vi att gå igenom dessa tre begreppen för att hjälpa dig att navigera i molntjänsternas värld. Vi kommer att börja med att undersöka varje begrepp individuellt, för att sedan jämföra dem så att du förstår de specifika användningsfallen.

SaaS (Software as a Service)

När vi talar om SaaS, eller Software as a Service, menar vi en molnbaserad tjänst som tillhandahåller mjukvara över internet. Mjukvaran körs i molnet, och användaren får tillgång till den via webben, ofta genom en webbläsare.

En av fördelarna med SaaS är dess tillgänglighet och enkelhet. Eftersom mjukvaran är molnbaserad, kan du komma åt den var du än är, förutsatt att du har en internetanslutning.

SaaS-modellen innebär att användaren betalar för en prenumeration och att alla uppdateringar hanteras centralt, vilket eliminerar behovet för användare att installera patchar eller ladda ner nya versioner.

Exempel på några SaaS-tjänster är Figma, Slack, Dropbox och Trello.

Kort sagt, SaaS erbjuder företag en flexibel, skalbar och kostnadseffektiv tjänst för att lösa olika typer av problem.

PaaS (Platform as a Service)

PaaS, eller Platform as a Service, är en annan typ av molntjänst som tillhandahåller en plattform eller en miljö för utvecklare för att bygga applikationer och tjänster över internet.

PaaS-tjänster tillhandahåller den nödvändiga infrastrukturen, såsom server, lagring, nätverk och databashantering, så att vi utvecklare kan fokusera på att skapa själva applikationen.

PaaS kan vara ett kraftfullt verktyg för utvecklare. Genom att eliminera behovet att hantera infrastruktur, kan PaaS hjälpa utvecklare att snabbt skapa och driftsätta applikationer.

Några populära PaaS-tjänster inkluderar Heroku, Vercel, Google App Engine och AWS Elastic Beanstalk.

I programutvecklingslivscykeln spelar PaaS en viktig roll, eftersom det förenklar processen för att utveckla, testa och driftsätta applikationer.

IaaS (Infrastructure as a Service)

IaaS, eller Infrastructure as a Service, är den sista typen av molntjänst som tillhandahåller den grundläggande infrastrukturen som behövs för att upprätthålla en verksamhet.

Dessa komponenter inkluderar saker som virtuella maskiner och servrar, lagring, nätverk och operativsystem. I en IaaS-modell, betalar företag dessa resurser på behovsbasis istället för att köpa och underhålla dem direkt.

IaaS erbjuder en hög grad av flexibilitet och skalbarhet, vilket är perfekt för företag som växer eller har fluktuerande behov.

Istället för att investera i dyr infrastruktur och underhåll, kan företag skala upp eller ner baserat på deras aktuella behov och bara betala för vad de använder.

Några av de mest kända IaaS-leverantörerna inkluderar Amazon Web Services (AWS), Google Compute Engine (GCE), och Microsoft Azure.

En fördel med att använda IaaS, är att företag kan dra nytta av hög säkerhet och tillförlitlighet. IaaS-leverantörer har exempelvis ofta robusta säkerhetsprotokoll, vilket kan hjälpa till att skydda företagsdata och garantera kontinuerlig drift.

Skillnaden mellan SaaS, PaaS och IaaS

Jämförelse mellan SaaS, PaaS och IaaS

När man jämför SaaS, PaaS och IaaS, är det viktigt att notera att de inte nödvändigtvis är i konkurrens med varandra.

Istället kan de ses som olika lager av molntjänst-stacken, var och en tillhandahåller en viss nivå av abstraktion från den underliggande infrastrukturen och var och en är bäst lämpad för olika typer av användare och behov.

SaaS

 • Riktar sig till: Slutkonsumenter och företag som söker specifika tjänster för att lösa sina problem.
 • Fördelar: Lätt att använda, flexibelt, skalbart.
 • Exempel: Figma, Trello, Dropbox.

PaaS

 • Riktar sig till: Utvecklare och företag som behöver en plattform för att utveckla och köra sina applikationer.
 • Fördelar: Snabb utveckling och driftsättning av applikationer, samt inget ansvar för underliggande infrastruktur.
 • Exempel: Google App Engine, Heroku, Vercel, AWS Elastic Beanstalk.

IaaS

 • Riktar sig till: Företag som söker större kontroll över sin infrastruktur men vill undvika kostnader och komplexitet kopplat till att äga och underhålla fysisk hårdvara.
 • Fördelar: Full kontroll över infrastruktur, flexibilitet, skalbarhet.
 • Exempel: Amazon Web Services, Google Compute Engine, Microsoft Azure.

För att välja vilken typ av tjänst som är bäst för dig, bör du fundera på dina specifika behov.

Om du är en utvecklare eller ett företag som vill bygga och köra applikationer men inte vill oroa dig för att underhålla infrastrukturen, kan PaaS vara det rätta valet.

Medan om du driver ett företag som söker full kontroll över din infrastruktur men vill undvika kostnaden och komplexiteten att äga och underhålla fysisk hårdvara, kan IaaS vara det bästa alternativet.

Sammanfattningsvis kan SaaS, PaaS och IaaS alla erbjuda betydande fördelar beroende på dina specifika behov och användningsfall.

Genom att förstå skillnaderna mellan dem, kan du fatta mer informerade beslut om vilka molntjänster som är rätt för dig eller ditt företag.

Framtiden för SaaS, PaaS och IaaS

Molntjänster har sett en anmärkningsvärd tillväxt under det senaste decenniet, och trenden visar inga tecken på att sakta ner.

SaaS, PaaS och IaaS kommer sannolikt att fortsätta spela en central roll i framtiden, även om deras exakta former och användningsområden kan förändras och utvecklas över tid.

 • SaaS: Vi kan förvänta oss att se mer av specialiserade och vertikalt orienterade SaaS-lösningar som uppfyller specifika branschbehov. Vi kommer sannolikt också att se fler avancerade, AI-drivna SaaS-tjänster.
 • PaaS: PaaS har potential att bli en ännu viktigare resurs för företag som söker att snabbt och effektivt utveckla och distribuera applikationer. Vi kan förvänta oss att se mer avancerade utvecklingsverktyg och plattformar, inklusive de som är anpassade till specifika utvecklingsmetoder som mikrotjänster och serverlös arkitektur.
 • IaaS: IaaS kommer sannolikt att fortsätta vara väldigt viktigt för många företag, särskilt när fler och fler företag väljer att flytta sin IT-infrastruktur till molnet. Vi kan också förvänta oss att se större fokus på säkerhet, liksom fortsatt innovation inom områden såsom mer automatiserad skalning.

Överlag så visar alltså trenden mot större användning av molntjänster i framtiden.

Det finns dock fortfarande många utmaningar att övervinna, såsom frågor kring dataskydd och reglering vilket är stort inom många branscher, till exempel inom sjukvård och fintech.


Du kanske också gillar