AI

7 spännande arbeten som kommer skapas av AI

Lucas Rosvall
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Har du någonsin undrat över din framtid i en värld dominerad av artificiell intelligens? Kanske funderar du om AI-robotar snart kommer att ta över ditt jobb och lämna dig utan arbete?

Även om vi redan idag vet att många jobb kommer att automatiseras och transformeras av AI, så är det också viktigt att tänka på att AI även kommer leda till en våg av nya jobbmöjligheter.

I denna artikeln kommer vi att titta närmare på 7 olika arbetsroller som jag tror kommer få en allt större roll i framtiden. Vissa av dessa roller, såsom Prompt Engineer finns till och med redan idag på större företag.

Låt oss nu titta närmare på 7 nya och spännande arbeten som jag tror kommer att skapas av AI.

1. Prompt Engineer

När vi talar om framtida yrken inom AI kan vi inte bortse att nämna rollen som "Prompt Engineer". Denna rollen finns redan idag på flera stora techföretagen och den föddes ur skapandet av stora LLMs, och AI-baserade chattbotar som ChatGPT.

Men vad är då en Prompt Engineer? För att förstå detta, måste vi först förstå vad en 'prompt' innebär. Inom AI kan en 'prompt' liknas med en mängd instruktioner i text som styr hur en AI-modellen sedan kommer att svara.

Uppgiften som Prompt Engineer är därför att vägleda en AI såsom ChatGPT för att producera de mest relevanta och effektiva svaren.

2. Modellgranskare

I takt med att AI och automatisering blir allt mer integrerade i våra liv, ökar också behovet av tillsyn och granskning för att säkerställa att teknologierna används ansvarsfullt. Det är också här som "Modellgranskare" kommer in i bilden.

Uppgiften som modellgranskare tror jag kommer vara att granska och övervaka olika AI-system för att säkerställa dess integritet, pålitlighet och rättvisa.

Detta kommer att vara viktigt för att tidigt upptäcka om modellen används för fel syften, upptäcka buggar, samt för att se till att de olika AI-modellerna uppfyller sina avsedda syften.

3. Etikexperter inom AI

I takt med att AI fortsätter att integreras djupare i vårt samhälle, blir också frågorna om etik och moral kring dess användning alltmer pressande. Det är också här som AI etiker eller etik experter hade kunnat komma in i bilden.

Jag tror att deras roller kommer innebära att formulera och tillämpa etiska riktlinjer för AI-användning. Här skulle också frågor om rättvisa, sekretess, ansvar och mänskliga rättigheter vara centrala områden i deras arbete.

Som AI-etiker tror jag att det framförallt kommer att vara viktigt att förstå hur dessa olika AI-system fungerar, samt hur det kan komma att påverka samhället i längden.

I grunden handlar det om att vägleda AI-utvecklingen på ett sätt som maximerar dess fördelar och minimerar riskerna.

4. AI Chefer

När vi pratar om nya yrken som skapas av AI, kan vi inte glömma den viktiga rollen som "AI Chefer", som skulle ha kontroll över utvecklingen och arbetet inom AI.

Redan idag finns det många företag som har personer som sitter på roller såsom “Chief AI Officer” eller "Chief Data Officer” och det kommer garanterat vara något som alla företag kommer att behöva ha i framtiden.

Rollen som en AI Chef hade också kunnat innebära mycket, såsom att identifiera möjligheter hur AI kan implementeras inom företaget, och förstå riskerna med att inte dra nytta av AI ur ett långsiktigt perspektiv.

5. Data annotator

Nästa yrke på vår lista som skapas av AI, har vi "Data annotators". Trots att det kanske inte låter lika glamoröst som vissa av de andra positionerna, så spelar Data annotators en oerhört viktig roll i AI-utvecklingen.

Data annotatorer är noggranna specialister som arbetar med att behandla och kategorisera stora datamängder som sedan kan användas för träningen av AI-modeller.

Men varför är detta så viktigt? När AI-system tränas med dessa datamängder, lär de sig att känna igen mönster och gör förutsägelser baserade på dessa mönster. Därför är det också mycket viktigt att datan är korrekt märkt och organiserad.

6. AI Strateg

Det är också troligt att “AI strateg" hade kunnat bli en vanligare roll, med uppgiften att hjälpa organisationer att navigera i AI:s komplexa landskap, förmodligen baserat på en konsultmodell.

En AI Strategs huvuduppgift skulle förmodligen vara att utveckla AI-strategier inom en organisation. Detta inkluderar att identifiera vilka områden av verksamheten som kan dra nytta av AI, planera implementering av AI-lösningar och övervaka framstegen mot angivna mål.

Dessutom skulle AI Strateger förmodligen fungera lite som en länk mellan tekniska och icke-tekniska team inom en organisation. De hade hjälpt till att översätta de tekniska aspekterna av AI till affärsmässiga termer, vilket möjliggör bättre kommunikation och förståelse över olika team.

7. Säkerhetsspecialist inom AI

I takt med att AI blir allt mer integrerat i vårt dagliga liv och affärsprocesser, ökar också behovet av att säkra dessa system mot potentiella hot. Det är här som säkerhetsspecialister riktade mot AI kommer in i bilden.

Dessa experter skulle förmodligen ha ett brett spektrum av ansvarsområden, men deras arbete skulle fokusera på att skydda AI-system mot en mängd olika cyberhot och intrångsförsök.

Låt oss förtydliga med ett exempel: "prompt injections". Detta är en typ av attack där en aktör skickar specifika förfrågningar till en stor språkmodell (LLM), såsom ChatGPT.

Genom att skicka noggrant utformade förfrågningar avser attackeraren att manipulera modellen på ett sätt som antingen vilseleder användarna eller, i värsta fall, kan få modellen att oavsiktligt avslöja känslig information.

Sammanfattningsvis har vi undersökt en rad spännande och innovativa yrkesroller som kommer att skapas av den framväxande AI-världen.

Dessa potentiella roller hade också bara kunnat vara toppen av isberget när det gäller det breda spektrum av jobb och karriärer som kommer att uppstå i takt med att AI fortsätter att utvecklas.


Du kanske också gillar