useLocalStorage

En React Hook som returnerar sparad data från localStorage.

import { useState, useEffect } from 'react';

function useLocalStorage(key, initialValue) {
 const [storedValue, setStoredValue] = useState(() => {
  try {
   const item = window.localStorage.getItem(key);
   return item ? JSON.parse(item) : initialValue;
  } catch (error) {
   return initialValue;
  }
 });

 useEffect(() => {
  window.localStorage.setItem(key, JSON.stringify(storedValue));
 }, [key, storedValue]);

 return [storedValue, setStoredValue];
}

export default useLocalStorage;

Användning

Denna React hooken kan användas för att spara och hämta data i localStorage. Detta kan vara användbart för att spara tillståndet i en komponent, så att det finns kvar även om användaren laddar om sidan eller stänger ner webbläsaren.

Ett exempel på användning:

import useLocalStorage from '../hooks/useLocalStorage';

function ThemeSwitcher() {
 const [theme, setTheme] = useLocalStorage('theme', 'light'); // Använd hook för att få och spara tema

 const toggleTheme = () => {
  if (theme === 'light') {
   setTheme('dark');
  } else {
   setTheme('light');
  }
 };

 // Sätt klassnamn baserat på tema
 document.body.className = theme;

 return (
  <button onClick={toggleTheme}>
   Byt till {theme === 'light' ? 'mörkt' : 'ljus'} tema
  </button>
 );
}

export default ThemeSwitcher;